Atmosferische ketels

Atmosferische ketelAtmosferische ketels zijn ketels van het klassieke type, deze toestellen voeren hun rookgassen af door middel van thermiek. D.w.z. dat de warme rookgassen zullen opstijgen door de schouw. Deze toestellen hebben verschillende nadelen. Eerst en vooral hebben zij het laagste rendement van de drie vernoemde types. Tevens trekken zij hun verbrandingslucht vanuit de opstellingsruimte, zij verbranden dus opgewarmde lucht vanuit de stookruimte. Deze lucht dient dan weer vervangen te worden door buitenlucht die via een rechtstreekse luchttoevoer van buiten wordt aangevoerd. De verbrandingskamer van deze toestellen staat in rechtstreeks contact met de stookruimte, wat kan leiden tot een CO-vergiftiging wanneer de luchttoevoer of de rookgasafvoer niet naar behoren presteren. Deze toestellen zijn eigenlijk niet meer van deze tijd vanwege de potentiële gevaren en het lage rendement.

Atmosferische ketelWanneer men een klassieke ketel vervangt door een modernere ketel kan men een besparing tot 35% verwezenlijken. Deze investering zal zich in de loop van enkele jaren terugbetalen vanwege de lagere energiekosten. Tevens draagt men ook zijn steentje bij tot de verbetering van ons leefmilieu…